دعوت به همکاری در مجله ی عملی-تخصصی آپا

◀️مجله ی مرکز آپای دانشگاه شهید چمران اهواز از تمامی صاحبنظران، شاغلین، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه های کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات جهت همکاری در زمینه های امنیت ی کامپیوتر دعوت می نماید.

◀️مقالات می توانند شامل مسائل مرتبط با حوزه های

امنیت سایبری 💻🖥

امنیت سیستم ها و دستگاه ها 📱⌚️💿🖨

ترفندهای مربوط به سیستم عاملها ⌨️🖥

راهکارهای پیشنهادی درخصوص امنیت در پایان نامه های دانشجویی 📕📒

راهکارهای عملی درخصوص امنیت در ادارات و سازمانها 🏢🏭

و معرفی شرکتهای استانی مرتبط با حوزه ی شبکه و امنیت ⛽️🏬

باشند.

◀️تمامی مقالات پس از ویرایش توسط سردبیر با نامه خود نویسنده در نشریه آپا چاپ خواهند شد 📝.

◀️علاقمندان جهت تماس به آدرس m.naderan@scu.ac.ir  ایمیل ارسال نمایند.