10 کشور اول از نظر بیشترین آلودگی به بدافزارهای تلفن همراه در سال 2016

در نمودار زیر، 10 کشور اول از نظر بیشترین آلودگی به بدافزارهای تلفن همراه در سال 2016 نشان داده شده است.

photo_2017-09-05_20-54-42.jpg

Image title

همانطور که مشاهده می شود، متاسفانه کشور ایران از این منظر در رتبه ی دوم قرار دارد که لزوم توجه بیشتر به مقوله ی امنیت و آگاهی رسانی به کاربران را بیش از پیش مشخص می نماید.

منبع: کانال تلگرامی خبرفوری @AkhbareFori