خدمات امنیتی

خدمات امنیتی


  • طراحی جامع امنیتی بر اساس آخرین استانداردهای روز بر اساس مدل های چند لایه ای
  • طراحی و اجرای نرم افزارهای امنیتی در لایه نرم افزار و سیستم عامل مانند Host Firewall, Host based IDS, Centralized AntiVirus
  • ایمن سازی سیستم عامل ها و نرم افزارها Server Hardening
  • طراحی و اجرای تجهیزات امنیتی مبتنی بر شبکه مانند Firewall, IPS, Network AntiVirus
  • طراحی و اجرای سیستم های مرکزی احراز هویت بر اساس تکنولوژی های 802.1X و Active Directory
  • طراحی و اجرای مرکز عملیات امنیت با استفاده از آخرین نرم افزارهای روز
  • ارایه پیشنهادات بر اساس محصولات و تکنولوژی های شرکت های معتبر مانند  Cisco و Juniper