شبکه و ارتباطات

  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
  • ارائه راه حل های جامع مدیریت شبكه (Network Management)
  • طراحی و پیاده‌سازیIP Telephony 
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های WAN (Wide Area Network)
  • طراحی و اجرای شبکه های Wireless
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های VoIP