تماس با ما

آدرس مرکز:

اهواز- دانشگاه شهید چمران - بلوار استاد بیات فر - جنب سرای نارنجستان - قبل از مرکز رشد و فناوری دانشگاه

تلفن: 33330377-061